Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr
   

Kontakt oss
  

 

 

15.10.08
"Sett hårløs elg"-registrering

Kunnskapen om hjortelusflua (Lipoptena cervi) og dens effekt på dyr og mennesker er svært mangelfull. Vi trenger mer erfaring og kunnskap om parasitten for å komme med effektive tiltak mot parasitten.

Seksjon for vilthelse ved Veterinærinstituttet har besluttet å videreføre registreringene av forekomsten av håravfall hos elg samt gi anbefalinger for avskytingen høsten 2008;

1) “Sett-hårløs elg”- rapportering på Østlandet

Hensikten med ”Sett-hårløs elg”-registreringen er å få en hurtig oversikt over hvor stor andel av elgbestanden som har ulike grader av håravfall og hvordan dette varierer mellom ulike grupper av elg. Dette er viktig bakgrunnskunnskap for den framtidige forvaltningen av elgstammen.

På fremsiden av skjemaet gjøres selve registreringene, mens baksiden inneholder figurer av elg gradert fra 1-5 etter økende grad av håravfall. ”Sett hårløs elg”-skjemaet er et tosidig supplement til ”Sett-elg”-skjemaet. Registreringen tenkes gjennomført under elgjakta i 2008 i hele Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus og i deler av Buskerud, Oppland og Hedmark. Fylkesmannen i hvert fylke har ansvar for organiseringen av registreringen i sitt fylke.

Last ned ”Sett-hårløs elg”-skjemaet her

2) Anbefalinger for elgjakta

FM, VI og DN er blitt enige om anbefalingen om å skyte ut flest mulig elger med håravfall av grad 3,4 og 5 innenfor ordinær kvote under høstens elgjakt. Dyr med håravfall av grad 3,4 og 5, som ikke viser tegn til sykdom håndteres som normalt.

Det er ingen indikasjon på at det å på tradisjonelt vis spise eller håndtere kjøtt fra dyr med håravfall representer noen helserisiko. Kriteriene for kassasjon av elgslakt er altså ikke endret fra tidligere.

Dyr som er avmagrede og/eller viser tydelige tegn til sykdom skal altså kasseres som vanlig. Det bør i hvert enkelt tilfelle vurderes om kasserte dyr skal sendes inn til Veterinærinstituttet for obduksjon.

Eventuell innsendelse skjer etter avtale med Seksjon for vilthelse på telefon 23 21 63 53. I tråd med denne anbefalingen ber vi om at jegere i områder med mye hjortelus er avventende til å skyte ut dyr uten vesentlig håravfall (grad 1 og 2) i den første delen av jakta.

Enkelte kommuner vil, på frivillig basis, prøve ut et system hvor 25 prosent av kvoten holdes igjen til etter ordinær jakttid. Høstens erfaringer vil avgjøre om avskytningspolitikken må endres neste år.

3) Nettbasert registrering av utbredelsen av flått og hjortelusflue; www.flattogflue.no

Mandag 10. september 2007 ble www.flattogflue.no lansert. Dette er et nettbasert registreringssystem for utbredelsen av flått og hjortelusflue i Norge. Prosjektet, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt, baserer seg på at jegere frivillig registrerer hvor de har skutt hjort, elg eller rådyr og hvorvidt og i hvilken grad disse dyra hadde flått og/eller hjortelusfluer på seg.

Prosjektet tenkes gjennomført årlig i mange år fremover. Formålet med nettsiden er å etablere et system som egner seg til å kartlegge og synliggjøre endringer i utbredelsesområdene til skogflått og hjortelusflue og hvordan faktorer som klima, dyretetthet og landskapsendring influerer på disse.