Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue
   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr
   

Kontakt oss
  
 

 

 

 

07.05.08
Sykdom hos husdyr

Sykdommer hos husdyr i Norge som overføres med flått synes å ha fått en større utbredelse i de senere år. Flåtten overfører både bakterier, virus og parasitter som til dels kan gi alvorlige sykdommer hos flere husdyrarter.

Det har lenge vært kjent at flått overfører sykdommen

Tick-borne encephalitis virus er et kompleks av mange virus som forårsaker sykdommer i nervesystemet, deriblant louping ill hos sau som er påvist på Sørvestlandet.

Babesiose hos storfe på en del steder langs kysten i Norge. Babesier, som gir babesiose, er encellede parasitter som ødelegger de røde blodlegemene hos vertsdyrert.

Den mest utbredte flåttbårne sykdommen her til lands er sjodogg. Sykdommen har lenge vært kjent i saueholdet, men lignende sykdommer forårsaket av bakterien Anaplasma er påvist hos storfe, geit, hest, hund og katt.

Borreliose eller lyme disease forårsakes av flere arter av bakterien Borrelia som finnes langs kysten av Sør-Norge. Det er imidlertid sjelden den påvises som sykdomsårsak hos husdyr i Norge.

Les mer om sykdommene i Veterinærinstituttets faktaark:

Les mer om barbesiose

Les mer om sjodogg

Les mer om Louping ill

Les mer om borreliose

Les om flåttbårne sykdommer og lusfluer hos hest

Les om flåttbårne sykdommer hos hund