Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

01.10.08
 

Hvorfor vi kun ønsker registrering på hjortevilt og ikke på mennesker


Hjortekalv. Foto: Knut Madslien.

Vi får en del spørsmål om hvorfor vi bare ønsker registreringer av flått og hjortelusflue på hjortedyr og ikke funn av parasittene på mennesker eller husdyr. Det er flere årsaker til dette.

 

Den viktigste er at fordi hjortedyrene går ute i skogen og ofte har flått og hjortelusfluer på seg, så gir registreringene et ganske objektivt mål på om parasittene finnes i området eller ikke. Når det gjelder folk og husdyr, så vil det være store forskjeller i hvor mye og, ikke minst, hvordan de beveger seg ute i skogen. Én person kan godt gå gjennom et skogsområde uten å få en eneste parasitt på seg, mens en annen vil bli full av flått og hjortelusfluer. I tillegg vil ofte både folk, hunder og katter bevege seg over store områder, slik at observasjonene dermed blir usikre.

Det at jegerne oppgir både fødselsdato og jegernummer før de får legge inn registreringer, gjør videre at opplysningene blir kvalitetssikret. Vår innloggingsløsning hindrer således at anonyme personer legger inn useriøse registreringer og vi har muligheten til å spore opp personen, via Jegerregisteret, om vi har spørsmål tilknyttet registreringene.

Et annet poeng er at prosjektet fortsatt er i en utviklingsfase og personellet bak www.flattogflue.no har i øyeblikket ikke ressurser til å håndtere datamengden som ville blitt generert hvis det var fritt frem for alle å registrere funn.

Men, hvis prosjektet lykkes de nærmeste årene er vi ikke fremmed for å kunne utvide registreringen til også å gjelde mennesker og husdyr.