Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue
   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr
   

Kontakt oss
  

 

 

 

15.05.09
Flåttjakt i Østfold - vi trenger din hjelp 18-20 mai !

I uke 21 ønsker vi din hjelp til å finne steder med mye flått ! Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet ønsker å komme i kontakt med folk som nylig har funnet ett eller flere steder med uvanlig mye flått.
 
Hittil har ingen i Østfold blitt syke av skogflåttencefalitt, den flåttoverførte virussykdommen som nylig er funnet på vestkysten av Sverige. Det er likevel ikke usannsynlig at infisert flått kan finnes i Østfold. Dette ønsker forskere fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet å finne ut av, og ønsker hjelp fra lokalbefolkningen i Østfold.

Forskerne Preben Ottesen fra Folkehelseinstituttet og Solveig Jore fra Veterinærinstituttet ønsker å komme i kontakt med folk som nylig har funnet ett eller flere steder med uvanlig mye flått.

– Hvis smitten finnes i Østfold, vil sannsynligvis under 0,2 % av flåttene bære viruset. Det må derfor samles svært mange flått. En del av flåttene vil også undersøkes for borrelia-bakterier og andre flåttoverførte sykdommer, sier Preben Ottesen.

Vil du hjelpe oss?

De som melder fra må være tilgjengelig under besøkene, som vil foregå i perioden mandag 18. til og med onsdag 20. mai.
Hver lokalitet vil undersøkes ca. 1 – 2 timer. Områdene bør ikke ligge mer enn 15 min gange fra vei, og det bør ikke være mer enn en halv times kjøretur fra der vi plukker deg opp.

Om du ønsker å bidra som guide, så ring Folkehelseinstituttet på 21 07 77 00 mellom kl. 08 og 16 eller send e-post til skadedyr@fhi.no
Oppgi adresse og telefon hvor du kan treffes, slik at du kan hentes og lede forskerne til stedet.

Det har vært noen få tilfeller av skogflåttencefalitt i Norge, dette har vært i områdene fra Vestfold til Vest-Agder.