Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue
   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr
   

Kontakt oss
  

 

 

 

15.05.09
Flåttjakt fra Aust-Agder til Vestfold - vi trenger hjelp 15. - 19. juni

Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt, også kalt TBE, har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Aust-Agder til Vestfold. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet ønsker nå hjelp til å finne steder med uvanlig mye flått på sørlandet.
 
Det er registrert 45 sikre tilfeller av sykdommen siden 1999. Nylig ble den også funnet på vestkysten av Sverige.

Forskere fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet prøver å finne ut hvor mange flått som er infisert, og ønsker hjelp fra lokalbefolkningen.
Forskerne Solveig Jore og Preben Ottesen ønsker å komme i kontakt med folk som nylig har funnet ett eller flere steder med uvanlig mye flått, og spesielt om de vet mer nøyaktig om steder hvor en person sannsynligvis har blitt smittet av skogflåttencefalitt (TBE).

– Sannsynligvis kan så få som under 0,2 % av flåttene bære viruset. Det må derfor samles svært mange flått. En del av flåttene vil også undersøkes for borrelia-bakterier og andre flåttoverførte sykdommer, sier Solveig Jore.
 

Vil du hjelpe oss?

De som melder fra må være tilgjengelig under besøkene, som vil foregå fra mandag 15. til og med fredag 19. juni.

Hver lokalitet vil undersøkes ca. 1 – 2 timer. Områdene bør ikke ligge mer enn 15. min gange fra vei, og det bør ikke være mer enn en halv times kjøretur fra der vi plukker deg opp.
Om du ønsker å bidra som guide, så ring Veterinærinstituttet på 23 21 64 86 mellom kl. 08 og 15, eller send e-post til flattogflue@vetinst.no.

Oppgi adresse og telefon hvor du kan treffes, slik at du kan hentes og lede forskerne til stedet.