Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

29.03.2010

Vinnerne er klare !

Fine premier er sendt til de heldige

Med hjelp fra Jegerregisteret har vi nå trukket ut 15 premier blant jegerne som har lagt inn registreringer fra hjorteviltjakta høsten 2009.

Premiene er også i år sponset av magasinet ”Jeger, hund & våpen” og vi håper at vinnerne får mye glede av gavene.

Deres innsats er helt avgjørende for arbeidet med å kartlegge utbredelse, spredningsmønster og faktorer som påvirker flåttens og hjortelusfluas overlevelse i Norge.  

Antall registreringer har hittil vært for lavt til å kunne gi god detaljkunnskap om flåtten og hjortelusflua, men vi har - på bakgrunn av de registreringene som er gjort, sett at utbredelsen av flåtten har blitt større, og dannet oss et bilde av utbredelsen av hjortelusflua. Vi håper at du fortsetter å registrere fremover, slik at vi etter hvert kan trekke noen sikre konklusjoner.

Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle jegerne for innsatsen med å legge inn registreringer!! Vi er også takknemlig for alle tilbakemeldingene, både ris og ros, vi har fått gjennom året. Brukernes erfaringer og synspunkter vil bli vektlagt ved evalueringen av nettsiden.

Vi håper at alle som registrerte dyr ved sist jakt og mange flere, vil hjelpe oss med registreringer også kommende høst!

Tekstboks:

 Vinnerne er:

Ole Andreas Dahlstrøm Hansen

Ole Tommy Nyland

Torstein Askildt

Håkon Røer

Idar Jonny Kjøsnes

Knut Jarle Sørdalen

Lars-Ole Jørgensen

Odd Vetle Vislie

Magnar Terje Leknes

Oddvin Arne Holme

Eidvin Haveland

Kjell Kristian Carlsen

Roar Elnes

Jan Egil Leikvoll

Asbjørn Kasin Hønsvall