Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

14.08.09

Fuglelusflue eller hjortelusflue - lær deg forskjellen !

Seksjon for vilthelse har den siste tiden fått mange henvendelser om funn av fuglelusfluer på både mennesker og dyr. Enkelte mener at det i år er økt forekomst av disse insektene og at de har dukket opp på nye steder her i landet. Det er således viktig å kunne skille hjortelusflua fra fuglelusflua for å hindre misforståelser og sikre nøyaktige registrering av hjortelusfluas utbredelse.

Les mer om hvordan du enkelt kan skille de to insektene her