Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

30.06.2010

Sjodogg hos sau: Veterinærinstituttet etablerer diagnostikk
 
Dyresykdommen sjodogg eller tick-borne fever er et økende problem i mange områder. Veterinærinstituttet er interessert i å komme i kontakt med besetninger for å kvalitetssikre våre diagnostiske metoder.

Sjodogg er en influensalignende sykdom som gir høy feber og symptomer fra luftveiene hos sau. Et annet viktig utslag er redusert immunforsvar og dermed økt risiko for andre bakterielle sykdommer som blodforgiftning, leddbetennelser og lungebetennelser på grunn av infeksjon med andre bakterier.

Sjodogg skyldes bakterien Anaplasma phagocytofila som overføres med skogflått (Ixodes ricinus), og sykdommen forekommer på den årstiden flåtten er aktiv, særlig tidlig sommer og høst.

I tillegg til sau kan infeksjon forekomme hos storfe, hest, geit, rådyr og elg. Nært beslektede varianter av bakterien kan gi sjukdom hos mennesker.

Sykdommen er påvist i mange land i Europa, deriblant England, Irland, Frankrike, Sveits og Norge. I Norge er sykdommen påvist langs kysten fra Vestfold i syd til Brønnøysund i nord.

Veterinærinstituttet er i ferd med å etablere serologiske og molekylærbiologiske metoder til påvisning av sjodogg hos sau, og har i den forbindelse behov for å kvalitetssikre våre metoder. Veterinærer i besetninger som har problem med sjodogg anmodes om å ta kontakt med Vetrinærinstituttet.

Les mer om sjodogg i Veterinærinstituttets faktaark


Kontaktpersoner på Veterinærinstituttet:
Tormod Mørk, seksjonsleder, seksjon for husdyrhelse og -velferd
E-post: tormod.mork@vetinst.no
Tlf.: 32 21 63 80 / 90 86 16 19

Berit Djønne, seksjonsleder, seksjon for bakteriologi
E-post: berit.djonne@vetinst.no
Tlf.: 23 21 63 23

Hannah Jørgensen, forsker, seksjon for bakteriologi
E-post: hannah.jorgensen@vetinst.no
Tlf.: 23 21 63 08