Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

30.06.2010

Ny flåttbåren sykdom påvist på hund
 
Veterinærinstituttet har påvist det første tilfellet av innenlandssmitte av den flåttbårne sykdommen Babesia canis canis. Det har blitt gjort funn av denne parasitten hos andre hunder i Norge tidligere, men i alle disse tilfellene hadde hunden nylig vært på reise i mellom eller Sør-Europa, og derfor trolig fått blodparasitten etter flåttbitt der. Dette nye tilfellet er spesielt da hunden aldri forlot Norge, og har dermed blitt smittet etter et flåttbitt her i landet.

Blodparasitten Babesia canis canis overføres hovedsakelig via flått artene Rhipicephalus sangineus, Dermacentor reticulatus og D. marginatus, men disse lever naturlig ikke i Norge.

- Det er trolig at dette tilfellet av babesiose på hund som vi rapporterer, kan være forårsaket av en av disse nye flåttene som blir brakt inn i landet via trekkfugler, slik Gunnar Hasle har vist i sine studier, sier Øivind Øines ved Veterinærinstituttet. At tilfellet skjedde på våren, da trekkfuglene kommer tilbake til landet kan understøtte dette.

Forsker Øivind Øines har sammen med førsteamanuensis Hege Brun-Hansen ved Norges Veterinærhøyskole og veterinær Katarina Storli, publisert det første funnet av Babesia canis canis i en irsk setter som bare hadde oppholdt seg i Norge.

Les artikkelen

Forskning på flått gjennomført av Gunnar Hasle ved reiseklinikken.no, sammen med kollegaer, viser at nye flåttarter kan komme inn i landet vårt ved hjelp av trekkfugler. Disse flåttene som man vanligvis ikke finner i Norge kan bære med seg en mengde ulike sykdomsagens som kan gjøre både mennesker og dyr syke.

En av disse parasittene som flått kan bringe med seg, er blodparasitten Babesia. Dette er en parasitt som infiserer de røde blodcellene i verten, og kan gi feber og anemi. Sykdommen den forårsaker kalles babesiose, eller piroplasmose. Det finnes forskjellige arter av denne Babesia parasitten som kan infisere ulike dyr og unntaksvis mennesker. Disse artene trives i forskjellige flåttarter. For eksempel, i Norge har man lenge funnet Babesia divergens, som er en babesia art overført ved flåttbitt av den vanlige norske flåtten Ixodes ricinus. Babesia divergens gir babesiose hos storfe

- Hundeeiere som har hatt med seg hunden til Mellom- og Sør Europa, må være beviste på at hunden deres kan ha fått flåttbitt og dermed også har en økt risiko for å bli infisert av blodparasitten Babesia. Blir hunden slapp, har feber og er i dårlig form etter en tur i utlandet er det viktig at veterinæren undersøker om det kan være Babesia som gjør hunden syk, slik at nødvendig behandling kan gis, sier Øivind Øines.

Foto av et blodutstryk fra hunden med babesiose. Babesia canis canis er synlig som pæreformede objekter inne i de røde blodcellene etter Giemsa-farget utstryk. Parasittens DNA ble oppformert og identifisert etter sekvensering, ved seksjon for parasittologi, Veterinærinstituttet. Foto: Hege Brun-Hansen

Les mer om flåttbårne sykdommer hos hund

Kontaktperson Veterinærinstituttet
Øivind Øines, forsker, seksjon for parasittologi
Tlf.: (+47) 23 21 61 28
E-post: oivind.oines@vetinst.no