Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

21.10.2010

Ny publikasjon om utbredelsen til hjortelusflua

Forskere fra Finland, Sverige og Norge har i samarbeid laget en vitenskapelig artikkel som beskriver historikken og den geografiske utbredelsen til hjortelusflua i Fennoskandia.

På norsk side har resultatene fra www.flattogflue.no vært et viktig bidrag til å fremskaffe informasjon til artikkelen. I Norge ble Hjortelusflua første gang påvist i Halden i 1983, og artikkelen viser at parasitten er funnet nordover til Elverum i Hedmark og sør-vestover til Siljan i Telemark.

I Finland har parasitten spredt seg fra det sør-østlige hjørnet av landet i 1960 og helt opp til den Botniske viken i dag.

Spredningen har imidlertid gått hurtigere i Finland (11 km per år) enn i Sverige og Norge (7 km per år i nordlig retning, 3 km per år i vestlig retning).

Forskerne bak artikkelen frykter en videre spredning av hjortelusflua sørover, vestover og nordover i Norge. Lisa Redford, Reidar Mehl, Bjørnar Ytrehus og Knut Madslien har bidratt fra norsk side.
 

Les hele artikkelen her
 

VÄLIMÄKI, P., K. MADSLIEN, J. MALMSTEN, L. HÄRKÖNEN, S. HÄRKÖNEN, A. KAITALA, R. KORTET, S. LAAKSONEN, R. MEHL, L. REDFORD, H. YLÖNEN, AND B. YTREHUS. Fennoscandian distribution of an important parasite of cervids, the deer ked (Lipoptena cervi), revisited. Parasitology Research 2010; 107: 117-25