Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

20.01.09

Nordisk forskningssamarbeid rundt hjortelusflua

Finske forskere har etablert et forskningsprosjekt på hjortelusflua; Finnish Deer Ked Project, bestående av økologer, zoologer, entomologer, matematiker og lege fra en rekke ulike universiteter og forskningsinstitusjoner i Finland.

Finnene har, i likhet med oss, store problemer med hjortelusflua og ønsker derfor å forene innsatsen for å kartlegge årsaksforholdet rundt økningen i antallet og konsekvensene for mennesker og dyrs helse. Den finske forskningsinnsatsen retter seg hovedsaklig mot økologiske faktorer rundt parasitten, f.eks faktorer som fører til økt overlevelse for hjortelusflua og hvilke faktorer som er avgjørende for at parasitten blir tiltrukket av mennesker., Deer ked dermatitis, en kronisk hudbetennelse, er utbredt blant mennesker i deler av landet og tilsvarende hudforandringer er sett blant nordmenn som ferdes mye i naturen om høsten. På Seksjon for vilthelse har vi fokusert mer på parasittens sykdomsfremkallende effekt på elg og bakteriologisk undersøkelse av hjortelusfluene. De to landenes forskning utfyller og komplimenterer hverandre i stor grad og forskere fra Veterinærinstituttet har blitt invitert til Finland for å etablere et formelt forskningssamarbeid rundt hjortelusflua. Knut Madslien fra Seksjon for vilthelse var på besøk i 2007 og har nå, sammen med Bjørnar Ytrehus, akkurat returnert fra et nytt møte med finnene. De to landene ønsker i fremtiden å utveksle personell, forskningsmateriale og å publisere felles vitenskapelige artikler.