Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

25.09.09

Feltregistrering av flått og hjortelusflue på hjortevilt - alternativ til elektronisk registrering

Skjemaet kan brukes som et supplement eller i stedet for registrering på nettsiden www.flattogflue.no. Skjemaet kan leveres til den i jaktlaget, valdet, regionen eller kommunen som tar ansvar for registrering, eller det kan sendes direkte til Veterinærinstituttet, Seksjon for vilthelse, Pb. 750 Sentrum, 0106 Oslo.

Undersøk dyret ved å kikke på øret, i nakkeragget, på mulen, under bøgene           (i ”armhulene”), nederst på beina og i lysken/speilet. Det er ikke meningen at du skal detaljundersøke dyret, men bare gi en grov vurdering av antallet flått og hjortelusfluer. For å kunne se hjortelusfluer i nakkeragget må man imidlertid ”bla” litt i pelsen med hendene. Flåtten trives best på ørene, rundt mulen, under bøgene, nederst på beina og i lysken. Hjortelusflua trives best i nakkeragget, under bøgene og i lysken.

For å kunne stedfeste registreringen er det viktig at man oppgir enten et eller flere stedsnavn som er mulig å finne på kart, sammen med kommunenavn, eller at man bruker kartkoordinater. Eksempel på stedsnavn: ”I myrkanten 200 m øst for Haugevann ved Birkeland i Birkenes kommune”.

Last ned skjemaet her