Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

20.01.09

Dobling av antall registreringer i 2008
 

Det totale antall registreringer på www.flattogflue.no økte fra 248 i 2007 til 386 i 2008, og tallene tilsvarer ca. 56 % økning i antall registreringer. For elgen var det en svak økning; 126 til 148 (17 %), fra 2007 til 2008. Tilsvarende tall for hjort viser en markant økning; 101 til 180 (78 %), mens rådyrregistreringene viste den største økningen; 21 til 58 (176 %).

Den prosentvis store økningen av registreringer for rådyr kan delvis forklares ved at bukkejakta startet før nettsiden ble lansert utpå høsten 2007, slik at en del rådyr falt utenom registreringen.

Vi er fornøyd med den prosentvis store økningen, men ønsker at enda flere jegerne vil hjelpe oss til høsten. Vi er helt avhengig av den frivillige innsatsen fra jegerne for å kunne følge utbredelsen av flått og hjortelusflua i årene som kommer.