Registrer dine funn    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Tiltak mot hjortelusflue   

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr   

Kontakt oss   

 

 

 

30.06.2010

Var det flått her før krigen?
 

Det blir ofte hevdet at flåttplagen er mye større nå enn den var i ”gamle dager”. Men – manns minne er kort, og det er sjelden folk egentlig vet hvor flåtten fantes og hvor mye det var av den for en tid tilbake siden.

I Norge er vi imidlertid så heldige at zoologen Hans Tambs-Lyche gjennomførte en stor undersøkelse av flåttens og ”piroplasmosens” utbredelse allerede før og under andre verdenskrig. Dette verket bruker vi i dag som bakgrunnsmateriale for å vurdere i hvilken grad forholdene har endret seg.

Tambs-Lyche var i første rekke opptatt av sykdommen piroplasmose, en parasittsykdom hos storfe som i dag kalles ”babesiose”. Dette var en velkjent sykdom allerede den gang, mens de flåttbårne sykdommene man er mest opptatt av i dag, Lyme borreliose og skogflåttencefalitt, ennå ikke var oppdaget.

På den tiden var det vanlig med sætring og store kvegdrifter mellom ulike bygdelag. Dette gjorde at kyr som ikke tidligere hadde vært i kontakt med flåtten og dermed ikke hadde immunitet mot babesia-parasitten, plutselig ble eksponert. Slike kyr ble ofte alvorlig syke og døde.

I dag er denne sykdommen mindre vanlig, kanskje mest på grunn av endrede driftsmåter i storfeholdet. Men – antallet tilfeller har vist en økning i de siste årene.

Tambs-Lyches arbeider fikk kanskje ikke den oppmerksomhet de fortjente. De ble jo publisert under krigen og på norsk, slik at de ikke var tilgjengelige for veldig mange lesere. Nå i dag er de heller ikke kjent for så mange andre enn dem som arbeider med forskning på flått.

Flattogflue.no har nå fått tillatelse fra Norsk veterinærtidsskrift til å legge ut Tambs-Lyches artikkelserie i sin helhet. Her finner du detaljrike beskrivelser av flåttens liv, sykdommen piroplasmose og utbredelsen til flåtten. Fra side 61 og utover er det beskrivelser av ”flåttforholdene” slik de var i de fleste kommuner i landet, på side 63 er det et detaljkart som beskriver utbredelsen på Østlandet og på side 68 finner du et kart som beskriver utbredelsen i hele landet.

Last ned artikkelen til Tambs-Lyche (obs! 40 MB)

Kontaktpersoner:
Veterinærinstituttet:     
Bjørnar Ytrehus, bjornar.ytrehus@vetinst.no
Solveig Jore, solveig.jore@vetinst.no

Folkehelseinstituttet:    
Preben Ottesen, preben.ottesen@fhi.no


Tambs-Lyches kart over flåttens utbredelse i Norge slik det ble publisert i Norsk veterinærtidsskrift i 1943. Gjengitt med tillatelse fra Den norske veterinærforening. Det skraverte/prikkete området beskriver flåttens utbredelse, mens de røde strekene beskriver årsisotermene for 4 (delvis), 5 og 6 grader Celsius årsisotermen. De røde prikkene viser meteorologiske stasjoner.