Hvordan registrere funn
(bruksanvisning)
    

Fakta om flått   
Hjortedyr og flått   

Fakta om hjortelusflue   
Hårløs elg-registrering

Sykdom hos mennesker   
Sykdom hos husdyr   
Sykdom hos ville dyr   
Funn av syke/døde dyr

Hjortelusflueprosjektet   

Kontakt oss   

 

 

 

Registrering av flått og flue

Du kan registrere dine funn ved å gå til siden for registrering (med bruksanvisning), eller åpne kartløsningen direkte her (hvis du har vært inne tidligere).

18.10.2011
Hjortelusflua har spredt seg til Sørlandet
Hjortelusflua (Lipoptena cervi) ble nylig funnet på en jeger ved Steinsvannet i Lillesand kommune. Store mengder av parasitten ble samme dag også funnet på en elg lenger sør i kommunen. Funnene er oppsiktsvekkende, siden den blodsugende parasitten tidligere kun har oppholdt seg på Sør-Østlandet, og nærmeste sikre observasjon er ca 120 km lengre nord-øst enn Lillesand.   Mer >>

23.07.2011
Internasjonalt samarbeid om kartlegging av flåttbåren encefalitt (TBE)
Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt, også kalt TBE, har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Aust-Agder til Vestfold. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet samlet i 2009 inn flått i dette området for å kartlegge forekomsten av TBE.   Mer >>


23.05.2011
Flåtten brer seg nordover og inn i landet
Det er mange som har rapportert om funn av flått både langt nord og langt opp i fjellområdene, men hittil har vi manglet vitenskapelig dokumentasjon på at flåtten virkelig har fått større utbredelse i Norge.  Mer >>

21.10.2010
Faun Naturforvaltning trår til for flattogflue.no!
Det private firmaet Faun naturforvaltning er seg sitt ansvar bevisst! I år har de på eget initiativ fått trykket opp felt for flattogflue-registrering på tannkonvoluttene de sender ut til kommunene. Dette gir flattogflue.no ny driv!  Mer >>

21.10.2010
Ny publikasjon om utbredelsen til hjortelusflua
Forskere fra Finland, Sverige og Norge har i samarbeid laget en vitenskapelig artikkel som beskriver historikken og den geografiske utbredelsen til hjortelusflua i Fennoskandia.   Mer >>

21.10.2010
Var det flått her før krigen?
Det blir ofte hevdet at flåttplagen er mye større nå enn den var i ”gamle dager”. Men – manns minne er kort, og det er sjelden folk egentlig vet hvor flåtten fantes og hvor mye det var av den for en tid tilbake siden.   Mer >>

30.06.2010
Ny flåttbåren sykdom på hund
Veterinærinstituttet har påvist det første tilfellet av innenlandssmitte av den flåttbårne sykdommen Babesia canis canis.  Mer >>

03.06.2010
Sjodogg hos sau - etablerer diagnostikk
Veterinærinstituttet er i ferd med å etablere serologiske og molekylærbiologiske metoder til påvisning av sjodogg hos sau, og har i den forbindelse behov for å kvalitetssikre våre metoder.  Mer >>

29.03.2010
Vinnerene er trukket
Vi har trukket 15 vinnere blant jegerne som la inn registreringer fra hjorteviltjakta høsten 2009. Premiene er sponset av magasinet ”Jeger, hund & våpen”.  Mer >>

25.09.09
Er flåtten og hjortelusflua jegernes skyld?
Mange opplever flåtten som en skremmende stor plage for både folk og dyr. Og – nå på høsten vil også hjortelusflua gjøre skogen mindre attraktivt og skremme sopp- og bærplukkere, joggere, turgåere og jegere til å sitte inne.  Mer >>

25.09.09
Feltregistrering av flått og hjortelusflue på hjortevilt - alternativ til elektronisk registrering
Dette skjemaet kan brukes som et supplement eller i stedet for registrering på nettsiden www.flattogflue.no. Skjemaet kan leveres til den i jaktvaldet, regionen eller kommunen som tar ansvar for registrering, eller det kan sendes direkte til Veterinærinstituttet, Seksjon for vilthelse, Pb. 750 Sentrum, 0106 Oslo.   Mer >>

14.08.09
Fuglelusflue eller hjortelusflue - lær deg forskjellen !
Seksjon for vilthelse har den siste tiden fått mange henvendelser om funn av fuglelusfluer på både mennesker og dyr. Enkelte mener at det i år er økt forekomst av disse insektene og at de har dukket opp på nye steder her i landet.  Mer >>

10.08.09
Hvorfor vi kun ønsker registrering på hjortevilt og ikke på mennesker
Vi får en del spørsmål om hvorfor vi bare ønsker registreringer av flått og hjortelusflue på hjortedyr og ikke funn av parasittene på mennesker eller husdyr. Mer >>

 08.06.09
Flåttjakt fra Aust-Agder til Vestfold - vi trenger hjelp 15. - 19. juni

Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt, også kalt TBE, har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Aust-Agder til Vestfold. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet ønsker nå hjelp til å finne steder med uvanlig mye flått på sørlandet. Mer >>

15.05.09
Flåttjakt i Østfold - vi trenger din hjelp
18. - 20. mai !

I uke 21 ønsker vi din hjelp til å finne steder med mye flått. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet ønsker å komme i kontakt med folk som nylig har funnet ett eller flere steder med uvanlig mye flått.  Mer >>

23.03.09
Flåtten sprer seg !
Selv om man foreløpig har altfor få registreringer til å trekke noen sikre konklusjoner, så kan dataene som kom inn til www.flattogflue.no i løpet av 2007 og 2008 indikere at flåtten utvider leveområdet sitt i Norge.  Mer >>

02.03.09
Store variasjoner i mengden hjortelusflue-pupper på Østlandet om vinteren
Forskere fra Veterinærinstituttet og en finsk hjortelusflue-forsker har besøkt ulike områder på Østlandet for å skaffe informasjon om utbredelsen og mengden av hjortelusflue-pupper om vinteren.  Mer >>

20.01.09
Dobling av antall registreringer i 2008
Det totale antall registreringer på www.flattogflue.no økte
fra 248 i 2007, til 386 i 2008. Tallene tilsvarer en ca. 56 %
økning i antall registreringer.
 Mer >>

20.01.09
Nordisk samarbeid                          

Finske forskere har invitert til et nordisk forsknings-
samarbeid rundt hjortelusflua. Fra norsk side er vi positive
til et slikt samarbeid. Mer >>

18.01.09
Avslag på søknader om forskning på
flått og hjortelusflue
– Man blir jo litt oppgitt over å ha brukt så mye tid og
 krefter, sier konst. seksjonsleder Bjørnar Ytrehus.
 Mer >>

Om flattogflue.no

flattogflue.no er Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttets frivillige registreringsprogram for utbredelsen av flått og hjortelusflue.

På disse sidene kan du både lære mer om flått og hjortelusflue, og hvilke sykdommer de kan forårsake, samt registrere funn ute i naturen.

Om du oppdager feil og mangler eller har forslag til forbedringer, så er det flott om du sender en kommentar til flattogflue@vetinst.no.